Roel Hanssen lijstontwerper

Roel groeide op in de wereld van de kunst. Als kind al ging hij mee naar de ateliers van de kunstenaars en terug naar het atelier van pa. Op een natuurlijke manier kreeg hij en passant uitleg over vele materialen, hun mogelijkheden, diverse technieken en uitvoeringen. In 1989 ging hij bij zijn pa aan de slag in atelier Foederer aan de Kerkstraat. Het atelier werd de bakermat van zijn kennis en vakbekwaamheid. In de avonduren volgde hij de 4-jarige opleiding kunstgeschiedenis in Eindhoven.

Werk vanuit een sterk sociaal emotionele achtergrond

Begin jaren 90 begon hij samen met vriend Hans van den Berkmortel Galerie Beddekoetsje, een startplek/podium voor jonge kunstenaars. Op jonge leeftijd waren ze het er al over eens: de titel ‘kunstenaar’ is een eretitel die je moet verdienen. Je kunt hem jezelf niet geven, je kunt hem alleen van anderen krijgen.

Als ontwerper, onderzoeker, als sociaal en sterk emotioneel mens en ‘kunstenaar’ was er voor Roel maar één weg denkbaar. In zijn beleving is muziek de mooiste vorm van kunst ooit gemaakt. “Ik kan maken wat ik wil, maar geloof nooit dat ik iemand kan bewegen of ontroeren zoals een muziekstuk dat kan.” “Maar gevoed door deze gedachte en de emotie die muziek mij geeft, blijf ik volhouden.”

De samenwerking met Hans leidde tot een uitnodiging vanuit het ministerie van cultuur in Azerbeidzjan, voor het eerste ‘Maiden Tower’- kunstproject in Baku. Een internationaal gezelschap van een twintigtal kunstenaars werd ingevlogen.

Het object dat door Roel Hanssen en Hans van den Berkmortel toen is gemaakt, stond tentoongesteld in het nationale museum voor moderne kunsten in Baku. Het werd later nog door de regering van Azerbeidzjan tentoongesteld in Musee Rodin in Parijs.

‘Made in Holland’ was geboren. Een internationaal kunstproject met een aantal vaste kunstenaars als Roel Hanssen en Hans van den Berkmortel en een aantal wisselende kunstenaars als Roel van Daal, Hans Kuijs, Daan de Jong, Tinus Derks, e.a. Doelstelling van dit project is altijd geweest de verbroedering, de internationale cultuurverschillen te onderzoeken en tot zelfreflectie en ontwikkeling te komen, daar zijn we ruimschoots in geslaagd.

In wisselende samenwerking volgden er expo’s in Lausanne, Hong Kong (Singapore, Mel Gallery) Bled, en een presentatieproject in het Nationaal Museum voor Moderne Kunsten in Slovenië. Uit Azerbeidzjan kwam een hernieuwde uitnodiging, voor het groots opgezette kunstproject ‘From waste to Art’, met Hans van den Berkmortel, Roel Hanssen, Roel van Daal en Soke. Het monumentale werk dat toen collectief is ontstaan, is tot op heden te zien in het Nationale Museum van Azerbeidzjan. Het is een protest tegen, maar tevens onderschrijving van de popart en vaste cultuur waarin we ons bevinden. Van rotzooi maakten we kunst, alleen maar door er een gouden randje aan te geven. Zegt dat genoeg over onze samenleving? Of over de kunst?

De restauratie

Van RK Mariaschool Helmond naar Hanssen Art Design